Amaç ve Kapsam

Amaç

Bingöl Üniversitesi Sağlık Dergisi, Bingöl Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun yayın organıdır. Derginin amacı tıp, sağlık bilimleri ve sağlığı ilgilendiren sosyal alanlar ile ilgili makaleleri yayımlamanın yanı sıra insan sağlığını ilgilendiren multidisipliner çalışmaların yayımlanabileceği, makaleler dışında video kaydı/ sağlıkla ilgili sanatsal tasarımlar gibi farklı yayınlar için ortam sunmaktır. Dergi,  yayımladığı makalelerde, konu ile ilgili etik kurallara ve bilimsel standartlara uygun olma, ticari kaygı gözetmeme şartını aramaktadır. Dergi yayına hazır bekleyen makale sayısına bakmaksızın gönderilen makalelerin süreçlerini olabilecek en kısa zamanda tamamlamayı amaçlamaktadır.

Kapsam

Bingöl Üniversitesi Sağlık Dergisi, insan sağlığını ilgilendiren her türlü deneysel, tanımlayıcı, derleme, editör mektubu, vaka sunumu tarzında çalışmalara hakem değerlendirilmesi sonrasında yer vermektedir. Dergi, yılda iki defa çıkarılan akademik ulusal ve hakemli bir dergidir. Sağlık disiplinlerinin tüm alanlarında gerçekleştirilen deneysel, tanımlayıcı, sistematik derleme ve meta-analiz çalışmalarını, olgu sunumu ve derlemeleri, çift kör hakem değerlendirmesi sonucunda yayımlar.

Derginin onayladığı raporlama yönergeleri

Randomize çalışmalar CONSORT, gözlemsel çalışmalar STROBE, tanısal değerli çalışmalar STARD, sistematik derleme ve meta-analizler PRISMA, hayvan deneyli çalışmalar ARRIVE ve randomize olmayan davranış ve halk sağlığıyla ilgili çalışmalar TREND kılavuzlarına uyumlu olmalıdır.