Dokümanlar

Birim Teşkilat Şeması 

İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

STAJ KOMİSYONLARI

ALTERNATİFLİ PERSONEL SORUMLULUK TABLOSU

PROGRAM BAŞKANLIKLARI

AKADEMİK KURULLAR

MESLEK YÜKSEKOKULU KOMİSYONLARI

SINIF DANIŞMANLIKLARI

ÖRGÜT YAPISI ŞEMASI

BİRİM AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU İNCELEME KOMİSYONU

MEVLANA + BÖLÜM / PROGRAM KOORDİNATÖRLER LİSTESİ

ERASMUS + BÖLÜM / PROGRAM KOORDİNATÖRLER LİSTESİ

FARABİ + BÖLÜM / PROGRAM KOORDİNATÖRLER LİSTESİ

İş Akış Şeması

ÖĞRENCİ İŞLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

İDARİ İŞLER İŞ AKIŞ ŞEMASI

MALİ İŞLER İŞ AKIŞ ŞEMASI

HATA, USULSÜZLÜK VE YOLSUZLUKLARIN BİLDİRİLMESİ REHBERİ

MAL ALIM İŞ AKIŞ ŞEMASI

EK DERS İŞ AKIŞ ŞEMASI

Görev Tanımları

MÜDÜR

MÜDÜR SEKRETERLİK

PERSONEL İŞLERİ

MESLEK YÜKSEKOKUL SEKRETERİ

MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM KURULU

MÜDÜR YARDIMCILARI

ARŞİVLEME

İDARİ İŞLER

ÖĞRENCİ İŞLERİ

TAŞINIR KAYIT KONTROL

MALİ İŞLER

BÖLÜM BAŞKANLIKLARI

MESLEK YÜKSEKOKULU KURULU

ÖĞRETİM ELEMANLARI

Yönetmelik ve Yönergeler

İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI YARIYIL İÇİ MESLEKİ UYGULAMA, YAZ STAJI VE MESLEKİ UYGULAMA/YAZ STAJI KIYAFET YÖNERGESİ

Form Dilekçeler

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ KURULU BAŞVURU FORMU

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ/OKUTMAN/UZMAN GÖREV SÜRESİ UZATMA TALEP VE BİLGİ FORMU

AZAMİ SÜRE SONU EK SINAV BAŞVURU DİLEKÇESİ

YAZ OKULU BAŞVURU FORMU

KENDİ İSTEĞİ İLE KAYIT SİLME BAŞVURU DİLEKÇESİ

SINAV SONUCUNA İTİRAZ DİLEKÇESİ

NOT DÜZELTME CETVELİ

KAYIT DONDURMA DİLEKÇESİ

TEK DERS SINAV BAŞVURU FORMU

EK MADDE-1 İLE YATAY GEÇİŞ BAŞVURU FORMU

KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ BAŞVURU FORMU

MAZERET SINAVI DİLEKÇESİ

DERS MUAFİYETİ TALEPNAMESİ

AKADEMİK PERSONEL YOLLUKSUZ GÖREVLENDİRME TALEP FORMU

AKADEMİK PERSONEL YOLLUKLU GÖREVLENDİRME TALEP FORMU

YAZ OKULUNDAN DERS ALMA MUAFİYET BAŞVURU FORMU

ÖĞRENCİ BİLGİ FORMU

STAJ BAŞVURU DİLEKÇESİ

STAJ SÖZLEŞMESİ

STAJ DEFTERİ

ÖĞRENCİNİN YATAY GEÇİŞİNE ENGEL BİR DURUMUN OLMADIĞINA DAİR BELGE

JÜRİ ÜYESİ ÜCRET TALEP FORMU

Hizmet Standartları

KAMU HİZMETLERİ STANDART TABLOSU

2017 - 2022 STRATEJİK PLAN

Kurum İç Değerlendirme Raporu

Hassas Görevler

RİSK KAYIT FORMLARI-1

RİSK KAYIT FORMLARI-2

RİSK KAYIT FORMLARI-3

RİSK KAYIT FORMLARI-4

RİSK KAYIT FORMLARI-5

RİSK KAYIT FORMLARI-6