Dokümanlar

Öğrenci İşleri Dokümanları

STAJ SÖZLEŞMESİ

STAJ SÖZLEŞMESİ İMZALI

DERS EKLEME/ÇIKARMA DİLEKÇESİ

BİTİRME ÖDEVİ

BURS BAŞVURU FORMU

ÇİFT ANADAL BAŞVURU

DERS ÇAKIŞMASI BAŞVURU

EK SINAV BAŞVURU

KAYIT DONDURMA BAŞVURU DİLEKÇESİ

MAZERET SINAV BAŞVURU FORMU

MUAFİYET BAŞVURU FORMU

MUAFİYET VE İNTİBAK FORMU

ÖZEL ÖĞRENCİ BAŞVURU

SINAV İTİRAZ BAŞVURU

TEK DERS SINAV BAŞVURU FORMU

YANDAL BAŞVURU

YATAY GEÇİŞ BAŞVURU FORMU (EK MADDE-1)

YATAY GEÇİŞ BAŞVURU FORMU (KURUMLARARASI)

YATAY GEÇİŞ BAŞVURU (KURUMİÇİ)

YATAY GEÇİŞ İLİŞİK KESME

YAZ OKULU BAŞVURU DİLEKÇESİ (KURUM DIŞI)

YAZ OKULU BAŞVURU DİLEKÇESİ (KURUM İÇİ)

Personel Bilgi Formları

AİLE YARDIM BİLDİRİM FORMU

BİREYSEL AKADEMİK FAALİYET RAPORU

BÖLÜM FAALİYET RAPORU

DENEME DERSİ VE SEMİNER KARARI FORMU

DERS TELAFİ TALEP FORMU

DİSİPLİN REHBERİ (Akademik-İdari )

DİSİPLİN REHBERİ (Öğrenci)

DOĞUM YARDIMI BAŞVURU DİLEKÇESİ

EK DERS ÜCRET FORMU

GÖREV TALEP DİLEKÇESİ (Yolluklu ve Gündelikli)

GÖREV UZATMA FORMU (Arş.Gör.)

GÖREV UZATMA FORMU (Öğr. Gör.)

GÖREV UZATMA FORMU( Dr.Öğr.Üyesi)

GÖREVE BAŞLAMA FORMU

GÖREVLENDİRME (Yolluklu ve Gündelikli)

GÖREVLENDİRME FORMU (15 Gün)

GÖREVLENDİRME FORMU( 7 gün)

JÜRİ ÜCRET FORMU

MAL BİLDİRİM FORMU

PERSONEL BİLGİ FORMU

SAATLİK İZİN FORMU

SINAV CEVAP KAĞIDI

SINAV NOT DÜZELTME FORMU

SINAV PROGRAMI ÇİZELGESİ

SINAV YOKLAMA LİSTESİ

TAŞINIR İSTEK BELGESİ

TEBLİĞ-TEBELLÜĞ BELGESİ

Kamu Hizmetleri Standartları

BİRİM ŞEMASI

HASSAS GÖREVLERİ

HATA VE USULSÜZLÜKLERİN BİLDİRİMİ

HİZMET-STANDARTLARI-TABLOSU

SHMYO KOMİSYONLAR

VEKALET GÖREV DAĞILIMLARI

İş Akış Şemaları

AYNİYAT MEMURU GÖREV TANIMI

BÖLÜM BAŞKANI GÖREV TANIMI

BÖLÜM SEKRETERİ GÖREV TANIMI

HİZMETLİ PERSONEL GÖREV TANIMI

MALİ İŞLER MEMURU GÖREV TANIMI

MÜDÜR GÖREV TANIMI

MÜDÜR YRD GÖREV TANIMI

MYO KURULU GÖREV TANIMI

MYO SEKRETERİ GÖREV TANIMI

MYO YÖNETİM KURULU GÖREV TANIMI

ÖĞRENCİ İŞLERİ MEMURU GÖREV TANIMI

ÖĞRETİM ELAMENI GÖREV TANIMI

PERSONEL İŞLER MEMURU GÖREV TANIMI

EK DERS İŞ AKIŞI

SATIN ALMA İŞ AKIŞI

Kanun-Yönetmelik-Yönergeler

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU VE DİSİPLİN (Mad 53/54)

DEVLET MEMURLARI KANUNU

DEVLET MEMURLARINA VERİLECEK HASTALIK RAPORLARI
İLE HASTALIK VE REFAKAT İZNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA
YÖNETMELİK

MUAFİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

ÖNLİSANS VE LİSANS SINAV YÖNETMELİĞİ

RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK
USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

UYGULAMALI DERS KILIK KIYAFET YÖNERGESİ