2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Yaz Stajı

Meslek Yüksekokulumuz programlarında 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemi yaz stajlarının 20.05.2021 tarih ve 2021/7 sayılı Meslek Yüksekokulu Kararı ile pandemi dolayısıyla uzaktan ödevlendirme şeklinde yapılmasına karar verilmişti.

Söz konusu uygulamanın tüm programlarımızda aynı şekilde uygulanabilmesi için 08/06/2021 tarih ve 2021/7 sayılı Meslek Yüksekokulumuz Kurulunda yapılan görüşme neticesinde oluşturulan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Zorunlu Yaz Stajı Uygulama Taslağı için tıklayınız.