Genel Bilgiler

Bingöl Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu 29.05.2007 tarihinde kurulmuş olup, Ekim 2009 yılında ek kontenjan ile öğrenci alınması ile eğitim ve öğretime başlamıştır. Meslek Yüksekokulumuz bünyesinde Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü (Çocuk Gelişimi Programı, Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Programı) Eczane Hizmetleri Bölümü (Eczane Hizmetleri Programı) Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü (Yaşlı Bakım Programı) Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü (Fizyoterapi Programı) Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü (İlk ve Acil Yardım Programı, Optisyenlik Programı, Patoloji Laboratuvar Teknikleri Programı, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı, Tıbbi Görüntüleme Programı, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı ile Sağlık Hizmetleri Çevre Sağılığı) Yönetim ve Organizasyon Bölümü (Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı) Dişçilik Hizmetleri Bölümü (Diş Protez Teknolojisi Programı, Ağız ve Diş Sağlığı Programı) Saç ve Güzellik Uygulamaları Bölümü (Saç Bakım ve Güzellik Hizmetleri Programı) olmak üzere 8 (Sekiz) bölüm ve bu bölümler kapsamında 17 (On yedi) program ile eğitim-öğretim faaliyetlerini yürütmektedir. Meslek Yüksekokulumuz 10 (On) Öğretim Üyesi, 42 (Kırk iki) Öğretim Görevlisi ve 8 (Sekiz) İdari Personel ile eğitim-öğretim hizmetlerini sürdürmektedir.
 
Misyonumuz; 
sağlık ve eğitim sektöründe faaliyet gösteren kurum/kuruluşlarda çalışmak üzere, mesleki bilgi ve beceriyi edinmiş, sektörün ve piyasa koşullarının gereklilikleri dahilinde  sahip olunması gereken yetkinliklerle donanmış, güncel gelişmeleri takip edebilme hız ve kabiliyetine sahip, sürekli gelişim ve öğrenim hedefleri doğrultusunda en iyi hizmetin gerçekleştirilebilmesi amacıyla hareket edebilen, dinamik, ileri görüşlü, iletişim kurma ve sürdürme becerileri yüksek, analitik yönü kuvvetli, takım çalışmasına yatkın, mesleğin gerektirdiği etik değerlere saygılı, ulusal değerlerimize bağlı nitelikli sağlık teknikerleri yetiştirmektir.
 
Vizyonumuz; 
İleri eğitim teknikleri kullanarak ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilecek eğitim standartlarına ulaşmak, sağlık sektörü ile toplumsal gereksinime göre yeni eğitim programları geliştirmek ve tercih edilen bir kurum olma özelliğimizi korumak ; Nitelikli öğretim elemanı ve Özgün bir eğitim  ile alanlarında yeterli öğrenci yetiştirmek.
 

KALİTE POLİTİKAMIZ

Bingöl Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun kalite politikası; kalite yönetim sistemi kapsamında eğitim-öğretim kapsamında gelişen, değişen alanlarda etkili ve verimli, dış ve iç paydaşları ile birlikte dünya standartlarında lider eğitim kurumu olmak yolunda sürekli ilerlemektir.

KALİTE HEDEFLERİMİZ

  • Meslek Yüksekokul Web sitesini sürekli güncel tutmak ve gelişmelere ayak uydurmak.
  • Meslek Yüksekokul personeli ile öğrencilerimizi sosyal etkinliklere teşvik etmek.
  • Bütün eğitim birimlerimizin istatiksel olarak değerlendirilerek durum tespitinin yapılması.
  • Akademik personelin bilimsel çalışmalarının teşvik ve takip edilmesi.
  • Yıl sonunda en başarılı akademisyenin tespiti ve ödüllendirilmesi.
  • Meslek Yüksekokul bünyesinde konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklerin yapılması.